Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Regionråd Dalane gjennomført SWOT-analyser for kommunene i regionen. Disse er Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund.

Det ble arrangert en samling med administrasjonen 5. ferbuar, og en samling med politikere 29. april. Dette notatet oppsummerer innspillene som kom i samlingen 5. februar.