Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Elverumsregionen 2014

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


Analyse av utviklingen i Elverumsregionen med hensyn til bosetting, næringsutvikling og attraktivitet.