Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Säter

Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og scenarier


Analyse av Säter kommunes utvikling med hensyn til demografi og næringsutvikling.