Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En etablert etableringstjeneste

En etablert etableringstjeneste

Utredning av etablerertjenesten i Buskerud


Buskerud fylkeskommune har satt i gang et arbeid med å lage en plan for næringsutvikling og verdiskapning. Som et beslutningsgrunnlag for dette arbeidet og for å foreta strategisk innsats knyttet til det, har Telemarksforsking gjennomført et utredningsarbeid av gjeldende og framtidig etablererservice i fylket. Arbeidet er utfører i tett samarbeid og dialiog med etablererkontorene og andre relevante miljøer i Buskerud.