Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013

Nasjonale tall for kontroll i henhold til barnehageloven § 14 a


Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet er å presentere nasjonale gjennomsnittstall for personalkostnader pr. heltidsplass som kan benyttes ved kontroll av ikke-kommunale barnehagers bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling, jfr. barnehageloven §14 a.