Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Usikre forplikelser i kommuneregnskapet

Regnskapsføring av oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn


A

rtikkelen ser nærmere på regnskapsføringspraksis i kommunal sektor knyttet til usikre forpliktelser. Dette er gjort ved å kartlegge praksis knyttet til regnskapsføring av oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Om lag halvparten av landets kommuner har etablert oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne praksis mellom kommuner.

Regnskapsføring av usikre forpliktelser er et vanskelig regnskapsområde med et relativt uavklart regelverk. Det forventes at det vil komme en ny kommunal regnskapsstandard om usikre forpliktelser i løpet av 2013. Praksiskartleggingen som er beskrevet nærmere i denne artikkelen vil forhåpentligvis være et bidrag til utviklingen av regelverket på området. Kartleggingen viser at kommunene i stor grad regnskapsfører oppreisningsordningene ved utbetalingstidspunktet. Det er få kommuner som oppfatter ordningene som en usikker forpliktelse, som skal avsettes i regnskapet.

Artikkelen kan leses her.