Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse Sunnfjord

 

Regional analyse, med tema om befolkning, næringsutvikling og attraktivitet.