Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune

En kartlegging blant Telemarkskommunene


I dette notatet ser vi nærmere på økonomiske nøkkeltall og hovedindikatorer i den overordende kommunale økonomistyringen. Vi anbefaler fem overordnede nøkkeltall. Målene skal sikre økonomisk kontroll og handlefrihet, både i dag og i fremtiden.  For at disse nøkkeltallene skal være nyttige i den økonomiske styringen av kommunen må det fastsettes konkrete måltall. Disse målene bør forankres politisk, og inngå som en del av den politiske styringen av kommunen.

Vi anbefaler at Notodden arbeider videre med å konkretisere nivået på noen økonomiske måltall, og å innarbeide disse måltallene i kommunens målekart.