Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag

 

Denne rapporten beskriver utviklingen i Nord-Trøndelag med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.