Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen

En evaluering


Arbeidet er en vurdering av et fireårig omdømmeprosjekt i Gjøvikregionen. Rapporten fra arbeidet går gjennom omdømmeprosjektets mål og virkemidler, sett i lys av de utfordringene som Gjøvikregionen samlet sett, og hver av de fem berørte kommunene hver for seg, står overfor. Analysen viser at det finnes iboende paradokser i omdømmebygging av kommuner og regioner som gjør arbeidet svært krevende.

Gjøvikregionens hovedutfordring er manglende arbeidsplassutvikling selv om de fem kommunene skiller seg en del fra hverandre på dette punktet. Rapporten viser at omdømmebyggingen bare delvis er rettet mot de utfordringene som danner grunnlaget for den relativt svake befolkningsutviklingen i området. Vi viser dessuten at prosjektet er ganske svakt forankret i regionen. Prosjektet har utført mange aktiviteter, med gode tilbakemeldinger fra brukere og media. Likevel viser vårt notat at punktmarkeringer og profileringsmateriell, m.v. ikke på langt nær er tilstrekkelige virkemidler for å skape økt befolkningsvekst, som har vært prosjektets overordnede mål.