Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging av aktører innen fornybar energi i Grenland

 

Kartleggingen gir en oversikt over aktører innen fornybar energi. Oversikten inneholder både kommersielle virksomheter, kompetansemiljøer, offentlige instanser og organisasjoner.