Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reisen til Indre Østfolds framtid

Reisen til Indre Østfolds framtid

Rapport fra et scenarioprosjekt


Notatet dokumenterer prosessen og resultatet fra scenarioprosjektet Reisen til Indre Østfolds framtid. Det presenteres trescenarier for regionen basert på dype drivkrefter som aktørene som deltok i prosjektet, identifiserte som kritiske for regionens utvikling.

Notatet setter prosjektet inn i en planteoretisk kontekst og avsluttes med å peke på hvordan arbeidet kan brukes videre i kommunale planprosesser i regionen.