Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Styring og engasjement

Følgjeevaluering av lokal samfunnsutvikling i kommunane


Rapporten gir ein oversikt over korleis fylkeskommunane arbeider for å støtte kommunane sitt utviklingsarbeid og korleis dei arbeider for å utvikle attraktive lokalsamfunn. Vi har også sett på korleis dei vurderar seg sjølve som støttespelarar og samordnarar av slikt arbeid, og korleis kommunane vurderar fylkeskommunane sin innsats. Den tydelegaste konklusjonen er at dei fylka som får den regionale partnarskapen til å fungere også fungerer best når det gjeld å få til utviklingsarbeid i kommunane.