Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsmonitor for Bamble 2010

 

Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om hvordan næringslivet i Bamble kommune vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er viktig for utvikling av virksomhetene, og i hvilken grad de er tilfreds med de ulike forholdene.