Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ungdommens kulturvaner i Grenland

Ungdommens kulturvaner i Grenland

 

Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene i stor grad beveger seg i et regionalt kulturterreng. Bevegelsesmønsteret konsentrerer seg imidlertid til noen få kulturarenaer hvor de to store kinosentrene i Porsgrunn og Skien dominerer. Men også Bamble har en viss tiltrekningskraft i den regionale ungdomskulturen.