Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Ryfylke 2009

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Ryfylke har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 27 av 83 regioner.  Befolkningsveksten i Ryfylke er også på vei opp, i fjorårets analyse var Ryfylke rangert som nummer 35. 

Ryfylke har et høyt fødselsoverskudd som bidrar til den positive befolkningsutviklingen.  Når det gjelder innvandring og flytting er regionen nær middels av regionene.  Innvandringen og nettoflyttingen er også relativt bedre for Ryfylke i denne perioden enn tidligere.

Ryfylke har hatt litt bedre vekest i arbeidsplasser enn middels av regionene.

Næringsutviklingen i Ryfylke har vært svært god de siste tre årene.  Ryfylke har høyest andel foretak med vekst av alle regionene.  Lønnsomheten er også god, og nyetablerings-aktiviteten er også over middels.  Dette har imidlertid ikke gitt seg utslag i tilsvarende god vekst i private arbeidsplasser.  En forklaring på dette er at en stor andel av næringslivet i regionen er i bransjer som ikke har hatt arbeidsplassvekst de siste årene, som f eks landbruket.

Ryfylkes attraktivitet som bosted er middels blant regionene i Norge.  Regionen er lite attraktiv for unge voksne mellom 18 og 28 år, men over middels attraktiv for både barnefamilier og blant innvandrer-befolkningen.