Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Follo

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Follo har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer ni av 83 regioner. 

Follo har under middels innvandring, men et høyt fødselsoverskudd.

Det er høy netto innflytting til Follo fra andre regioner, og dette har bidratt mye til befolkningsutviklingen de siste tre årene.

Follo har hatt god vekst i antall arbeids-plasser de siste tre årene, særlig i offentlig sektor.

Næringsutviklingen har vært under middels samlet sett, og Follo er bare nummer 49 av 83 regioner i NæringsNM for de siste tre årene.  Follo har imidlertid mange nyetableringer og god lønnsomhet, men svak vekst i eksisterende foretak og et relativt lite næringsliv trekker ned.

Follo er attraktiv som bosted, og er rangert som nummer 17 av 83 regioner når det gjelder attraktivitet.  Attraktiviteten har også vært økende de siste årene.

Follo er lite attraktiv for unge voksne i aldersgruppen 18-28 år, som i stor grad flytter ut av regionen.  Follo er imidlertid svært attraktiv for barnefamilier, faktisk nest best av alle regionene i landet.  Follo trekker også til seg innflyttere fra innvandrer-befolkningen i andre regioner.