Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Nord-Trøndelag er nummer 11 av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst.  Fylket er litt under middels både når det gjelder fødselsbalanse og innvandring.

Nord-Trøndelag har hatt netto utflytting til andre fylker de tre siste årene.

Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er litt under middels, på en 12. plass. 

Når det gjelder næringsutvikling er Nord-Trøndelag nummer 17 av 19 fylker.  Bedriftene har forholdsvis god omsetningsvekst, men svak lønnsomhet og etableringsaktivitet trekker ned.

Nord-Trøndelag synes som helhet omtrent middels attraktivt.  Nettoutflyttingen kan i stor grad forklares med svak arbeidsplassvekst.

Regionene i Nord-Trøndelag har varierende attraktivitet som bosted.  Stjørdalsregionen er svært attraktiv, spesielt for barne-familier.  Innherred, Indre Namdal og Kystgruppen er middels attraktiv, mens Midtre Namdal er litt under middels.

Nord-Trøndelag er lite attraktivt for innvandrer-befolkningen, som i stor grad flytter ut av fylket.