Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Buskerud

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Buskerud er nummer fem av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst.  Buskerud har så vidt over middels fødselsoverskudd og under middels innvandring. Den høye befolkningsveksten kommer av at det er stor netto innflytting til Buskerud fra andre fylker i landet.

Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er bedre enn middels, på en sjetteplass.  Det er best arbeidsplassvekst i privat sektor.

Når det gjelder næringsutvikling, er Buskerud nummer fire av 19 fylker.  Næringslivet i Buskerud har høy lønnsomhet, mens vekst og nyetableringer er middels.

Den høye innflyttingen til Buskerud skyldes at fylket som helhet er attraktivt som bosted, men det er store variasjoner mellom regionene.

Drammensregionen, Midt-Buskerud og Ringerike/Hole er blant de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg alle grupper.

Kongsbergregionen er under middels attraktiv, og Hallingdal mister en stor del av befolkningen gjennom utflytting, spesielt blant innvandrerbefolkningen, uten at arbeidsplassutviklingen kan forklare dette.