Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Vestfold

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Vestfold er nummer åtte av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst.  Fylket har lavt fødselsoverskudd, men litt over middels innvandring.

Vestfold har imidlertid netto innflytting fra andre fylker, som styrker befolknings-utviklingen.  Vestfold er nummer fem av fylkene når det gjelder netto innflyting fra andre fylker.

Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er litt bedre enn middels, på en åttendeplass av fylkene.  En relativt god vekst i arbeids-plasser i privat sektor trekker opp, mens svak vekst i offentlige arbeidsplasser trekker ned.

Når det gjelder næringsutvikling, er Vestfold akkurat middels av fylkene.  Bedriftenes omsetningsvekst er svak, men over middels lønnsomhet og nyetablering trekker opp.  Næringsutviklingen i Vestfold var langt bedre tidligere, næringsutviklingen har gått fra svært god til middels de siste årene, når vi sammenlikner med andre regioner i landet.

Den høye innflyttingen til Vestfold skyldes derfor at fylket er attraktivt som bosted.

Både regionen 9K Vestfold og Sandefjord/Larvik er attraktive som bosted.  Det er særlig barnefamilier som trekkes til regionene i Vestfold.