Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reiselivets framtid i Buskerud

Scenarier


Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.

Notatet presenterer noen hovedbegrunnelser for utvikling av scenarier som metode. Fire scenarier er utviklet på bakgrunn av et sett drivkrefter og etterspørselstrender.

Disse fire scenariene er: ”Neverland”, et fluktsted for opplevelser når verden blir tøffere, ”Las Vegas”, preget av luksus og ferdige pakker med høy pris og høy puls i økonomisk oppgang, ”Fjellsnaret” hvor forbrukerne har god råd og god samvittighet med hovedvekt på tilhørighet og mening og ”Tvergastein” hvor det enkle livet med lave kostnader og lav kommersiell verdiskapning er et mål.