Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Museum og kranium

Institusjonell bevaring av menneskets viktigste kroppsdel


Artikkelen diskuterer de utfordringer og dilemmaer som dukker opp når menneskelige levninger, i dette tilfellet hoder, blir en del av en offentlig samling. Det menneskelige hode er utvilsomt vår mest essensielle kroppsdel, og en kroppsdel som har en unik symbolsk og kulturell betydning. Som del av en samling kan hoder uttrykke ulike former for mening, som varierer med den sammenhengen samlingen inngår i. I en anatomisk samling kan et hode uttrykke vitenskapelig verdi, mens i en etnografisk samling kan et hode uttrykke det eksotiske og kulturelt fremmede. Skaller og hoder er samtidig et velfungerende utgangspunkt for den stadig pågående diskusjonen om etiske spørsmål knyttet til oppbevaring av menneskelige levninger i museer. Artikkelen bruker en serie eksempler på hoder i ulike samlinger, og peker på hvordan dette utfordrer arbeidet med samlingsforvaltning.