Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Østfold

 

I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet og bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike geografiske nivå.  Til slutt er det laget en næringslivsindeks som gir en samlet karakter for næringsutviklingen i regioner og kommuner.