Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport

 

Dette er den fjerde delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Undersøkelsen består av to deler. Den ene delen inneholder en presentasjon og analyse av fem av Samordningsforsøkene. Dette gjelder forsøkene i Bydel Frogner, Årstad, Askøy, Narvik og Rissa. Formålet her har vært å gi en foreløpig vurdering av statusen i de nevnte forsøkene. De øvrige ti forsøkene er omtalt i tidligere delrapporter i evalueringen. Den andre delen er en analyse av brukerundersøkelsen som er gjennomført i 10 av forsøkene samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Denne er gjennomført i to runder. Den første runden ble gjennomført ved årsskiftet 2004-2005 og omfatter forsøkene i Moss, Nittedal, Kristiansand, Verdal, Løten, Dønna og Lødingen. Den andre runden ble gjennomført i mai-juni 2005 og omfatter forsøkene i Narvik, Saupstad bydel (Trondheim) og Bydel Frogner (Oslo).