Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kompetansebrobygging Midt-Telemark

 

Denne rapporten foreligger som et resultat av forprosjektet “Kompetansemiljøene og næringsutvikling i Midt-Telemark” i regi av Midt-Telemark næringsutvikling AS (MTNU). Oppdragsgiver for arbeidet har vært MTNU. Prosjektleder ved Telemarksforsking-Bø har vært Per Ingvar Haukeland. Forprosjektet var påbegynt i slutten av Oktober 2004 og avsluttet i slutten av Januar 2005. Forprosjektet er del av forarbeidet til et hovedprosjekt som MTNU vil søke midler til. En modell har blitt utviklet i forprosjektet med tanke på et hovedprosjektet kalt ”Kompetansebrobygging Midt-Telemark” for å øke samhandlingen mellom kompetansemiljøer og næringslivet. Siden denne tittelen er betegnende for arbeidet i forprosjektet, er det også tittel på denne rapporten. Forprosjektet har vært et utviklingsprosjekt med en rekke kartlegginger, samtaler, møter og seminar. En takk til alle som har bidratt.