Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Kommunal- og velferdsforsking
Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan
Utviklingsprosjekt for Vest-Telemark VGS, avdeling Seljord
Telemark fylkeskommune - kompetanseoverføring internasjonalisering
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Idealmål for netto driftsresultatet
Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune
Drifts- og ressursgjennomgang: Hattfjelldal kommune
Markedssvikt i barnehagesektoren
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Individuell boligplan - forprosjekt
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-18
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager