Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Kartlegging av sykkelsatsing i bedriftsnettverk i Telemark
Norsk kulturindeks 2018
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan
Strategiprosess Visit Telemark
Utviklingsprosjekt for Vest-Telemark VGS, avdeling Seljord
Telemark fylkeskommune - kompetanseoverføring internasjonalisering
Pilotprosjekt for verdensarv og forskning
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger
Effekter av teaterforestilling
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Planprogram Drangedal
Partnarskapskonferanse Telemark
Bistand til gjennomføring av survey for Akademiet for yngre forskere
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Kulturrikets tilstand 2018
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Idealmål for netto driftsresultatet
Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal
Organisering av flyktningtjenesten og voksenopplæring i ny kommune
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Drifts- og ressursgjennomgang: Hattfjelldal kommune
Markedssvikt i barnehagesektoren
Vurdering av Skolestruktur i Fræna kommune
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Helse- og velferdsplan for Drangedal kommune
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Museumsforskning Møre og Romsdal
H2020 - Sustainable development of creative labor
Utredning om framtidig regiontilhørighet for Kongsvingerregionen
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Utredning om konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess
Evaluering av Vesterålen barnevern
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Konseptutvikling kulturandelsgard
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform
Individuell boligplan - forprosjekt
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
FORREGION Telemark (pilar 1)
Vega kommune - ressursbruksanalyse skole
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Mentoring, nettverk og samlokalisering
Byregionprogram Notodden fase 2
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-18
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Access to culture
Kultur for å delta
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager