Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2017

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av.

Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. 

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet i en kommune, en region eller et fylke. Slik kan rapportene kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer.

Som vedlegg til kulturrapporten produseres også en ferdig powerpoint-presentasjon som kan benyttes fritt.

I lista nedenfor finnes eksempler på slike rapporter

Publiseringer i prosjektet    
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater fra nye Ullensvang kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sarpsborg kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Kongsberg kommune med utvidet kinoanalyse 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Time kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Telemark fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017 – Resultater for Hamar kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Buskerud fylke 2017