Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bård Kleppe


Kunst- og kultursektoren er sentralt i forskningen til Kleppe. Han har gjennomført og ledet en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge.

Kleppe har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og doktorgrad i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hans doktorgradsprosjekt var en komparative studie av teaterpolitikk og kunstnerisk arbeid i tre Europeiske land.

Kleppe har utviklet Norsk kulturindeks, Norsk idrettsindeks og er forfatter av den norske profilen til Europarådsprosjektet Compendium of Cultural Policies and trends in Europe. Han har tidligere jobberfaring fra kulturfeltet, som museumsformidler og som konsertarrangør.

Aktive prosjekter:

Tittel
Norsk kulturindeks 2018
Evaluering av museumsreformen i Buskerud
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Effekter av teaterforestilling
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
H2020 - Sustainable development of creative labor
Utredning om konsertarrangører
Norsk idrettsindeks
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Kultur for å delta

Publiseringer:

  • Rapporter (131)
  • Vitenskapelig publisering (9)
  • Paper, kronikker m.m. (25)
Tittel Utgitt
Basis og overbygning 2018
Norsk idrettsindeks . Resultater for Lørenskog kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Bodø 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater fra nye Ullensvang kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sarpsborg kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune 2018
Visjoner og blindsoner 2018
Kunstnere i Aust-Agder 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østfold 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Tønsberg/Re kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Møre og Romsdal fylke 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Lørenskog kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Troms 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Kongsberg kommune med utvidet kinoanalyse 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Telemark fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Buskerud fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017 – Resultater for Hamar kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Time kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk idrettsindeks. Resultater for ASSS-kommunene i 2015 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Nordland 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Til lands og til vanns og på sokkelen med 2016
Norsk kulturindeks 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Aurskog-Høland kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Larvik kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Kristiansand kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Norsk idrettsindeks 2015 Resultater for Telemark 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater fra Finnmark 2015
Kunstnerundersøkelsen 2013 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Mange formål - en reform 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 2013
Norsk kulturindeks 2013 2013
Hver gang vi møtes 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Hordaland 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Buskerud 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sandnes 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Troms 2012
Opne dører? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Narvik kommune 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sør-Trøndelag 2012
Mapping the Gap 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Nesodden 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område. 2012
Norsk kulturindeks 2012 2012
Godt Gjort 2012
Politisk gehør? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 2012
Okka by 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 2012
Det lille i det store 2011
Gi meg en K 2011
Veien videre 2011
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 2011
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
En plass i solen 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2010
Kvalitet og forankring 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater? 2009

Annen faglig aktivitet:

08.06.2011:

Deltagning på den "10th  Assembly of Compendium Experts in Ghent, 8-10 juni 2011"

09.04.2010:

Deltagning på den "9th Compendium Authors Meeting in Zurich, 9-10 April 2010"

07.05.2009:

Deltagning på det "8th Compendium Authors Meeting in Madrid, 7-8 mai 2009"

03.12.2008:

Deltagning på det "7th Compendium Authors Meeting in Baku, 3-5 desember 2008"

07.10.2008:

Gjesteforelesning om konsertarrangering på studiet Kulturformidling og leiing (HiT)