Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ingebjørg Brattespe Lahus


Ingebjørg Brattespe Lahus arbeider i resepsjonen på Hellandtunet forskings- og næringssenter. På Telemarksforsking har ho ansvar for alt av kontorutstyr og fellestenester.

Ho er utdanna innan kultur og reiseliv, og har 2-årig kulturstudium og reiselivsfag frå Distrikshøgskulen i Bø (det noverande Universitetet i Sørøst-Norge).