Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Svenja Doreen Roncossek


har en bachelorgrad i samfunnsgeografi med tyngdepunkt i regional- og byutvikling/planlegging og spesialisering i geoinformatikk og landskapsøkologi fra Universitetet i Münster i Tyskland og en mastergrad i Agro-Environmental Management fra Universitetet i Aarhus i Danmark. I tillegg til utdannelsen har hun trening som moderator, i event management og i teamwork entrepreneurship. Svenja har kompetanse innenfor kvalitative og kvantitative metoder både i en samfunns- og naturvitenskapelige sammenheng, og har tidligere arbeidet som forskingsassistent på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet med modellering av kvelstoff utvasking og plantevekst så vel som økologisk dyrking. Hun har forfattet vitenskapelige artikler. Som eksport-/salgsassistent har Svenja samlet erfaring fra næringslivet og salg. Hun arbeider på området regional utvikling.

Utviklingsfilosofi: "Never doubt that a small group of thoughtfull and committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever had" (Magaret Mead)

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune
Regionale analyser 2019
Norsk kulturindeks 2018
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Norsk idrettsindeks
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre

Publiseringer:

  • Rapporter (84)
Tittel Utgitt
Kreativ næring i Tinn kommune 2018
Kreativ næring i Grenland 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sarpsborg kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune 2018
Kunstnere i Aust-Agder 2018
Næringsindikatorer for Buskerud 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Tønsberg/Re kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Lørenskog kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Møre og Romsdal fylke 2017
Kulturutredning for Salten 2017 2017
Regional analyse for Eigersund 2017 2017
Regional analyse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Tillitsundersøkelse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy 2017
Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder. 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Buskerud fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017 – Resultater for Hamar kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Time kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Regional analyse for Seljord 2015 2016
Regional analyse for Vestfold 2015 2016
Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund 2016
Regional analyse for Sarpsborg 2016 2016
Regional analyse for Sogn 2016 2016
Regional analyse for samisk område 2016 2016
Regional analyse for Grenland 2016 2016
Regional analyse for Buskerud 2016 2016
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016 2016
Regional analyse for Østfold 2016 2016
Regional analyse for Vestfold 2016 2016
Regional analyse for Lister 2016 2016
Regional analyse for Årdal 2016
Regional analyse for Fredrikstad 2016 2016
Regional analyse for Akershus 2016 2016
Regional analyse for Øst-Telemark 2016 2016
Regional analyse for Vest-Telemark 2016 2016
Regional analyse for Drammen 2015 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Aurskog-Høland kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Kristiansand kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Regional analyse for Nordland 2015 2015
Regional analyse for Fredrikstad 2015 2015
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015 2015
Regional analyse Årdal 2015 2015
Regional analyse for Øst-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Vest-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Midt-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Sande 2015 2015
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2015 2015
Regional analyse for Øvre Eiker 2015 2015
Regional analyse for Time 2015 2015
Regional analyse for Telemark 2015 2015
Regional analyse for Buskerud 2015 2015
Regional analyse for Østfold 2015 2015
Regional analyse for Stor-Elvdal 2015 2015
Regional analyse for Krødsherad 2015 2015
Regional analyse for Grenland 2015 2015
Regional analyse Lister 2015
Regional analyse for Akershus 2015 2015
Regional analyse for Horten 2015 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Meldal kommune 2015
Kommunereformen og Agdenes kommune 2015
Kommunereformen og Rindal kommune 2015
Kommunereformen og Averøy kommune 2015
Regional analyse for Gjøvikregionen 2015 2015