Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gunn Kristin Aasen Leikvoll


Gunn Kristin Aa. Leikvoll jobbar med forsking og utvikling på tvers av fagområda kulturforsking og regional utvikling. Fagleg sett er ho spesielt interessert i tematikkar knytt til regionale innovasjonssystem, samskapande innovasjon, lokal kreativ næring og kulturpolitikk.

Leikvoll har M.Sc. i entreprenørskap og innovasjon frå NMBU (Ås) og Boston University. Ho har i tillegg ein BA i journalistikk frå OsloMet.

Leikvoll er ein del av Telemarksforsking sitt kompetansemeklings-team, som gjennom Forskingsrådet sitt FORREGION-program jobbar med å utvikle forskingsprosjekt for næringslivet i Telemark og Buskerud. Ho koplar næringsliv og studentar ved å undervise i emnet DEMOLA ved Universitetet i Søraust-Noreg. I DEMOLA utviklar bedriftene sine framtidige tenester saman med ei gruppe studentar.

Aktive prosjekter:

Tittel
Kompetansemekling i Buskerud 2019
Kompetansemekling i Telemark 2019
Norsk kulturindeks 2018
REKO-RING: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Norsk idrettsindeks
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

Publiseringer:

  • Rapporter (62)
  • Paper, kronikker m.m. (9)
Tittel Utgitt
Kreativ næring i Tinn kommune 2018
Kreativ næring i Grenland 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Veien til egen bedrift. 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Kulturutredning for Salten 2017 2017
Norsk idrettsindeks. Resultater for ASSS-kommunene i 2015 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Nordland 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Kulturhus i Knarvik? 2016
Norsk kulturindeks 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Larvik kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2015
Norsk idrettsindeks 2015 Resultater for Telemark 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater fra Finnmark 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
En etablert etableringstjeneste 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014