Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Medarbeidere

Navn Stilling
Berge, Ola K  Seniorforsker / Ph.D.
Brandtzæg, Bent Aslak  Seniorforsker / Geograf
Eika, Brynjulv  Økonomi- og driftsansvarleg
Engh, Mari  Forsker
Groven, Sondre  Forsker / Statsviter
Haugsevje, Åsne Dahl  Forsker og PhD-kandidat / Kulturviter
Haukelien, Heidi  Seniorforsker / Sosialantropolog Ph.d
Heian, Mari Torvik  Seniorforsker / Sosiolog Ph.d
Hjelmbrekke, Sigbjørn  Stipendiat / samfunnsøkonom
Hjelseth, Anja  Forsker / Siviløkonom
Hvitsand, Christine  Forsker / Ressursøkonom
Hylland, Ole Marius  Seniorforsker / Kulturhistoriker, dr.art.
Håkonsen, Lars  Seniorforsker / Sosialøkonom, dr.oecon.
Kleppe, Bård  Seniorforsker / Ph.d
Lahus, Ingebjørg Brattespe  Kontormedarbeidar
Leikvoll, Gunn Kristin Aasen  Forskar
Lie, Kjetil  Seniorforsker / Sosialøkonom
Lunder, Trond Erik  Seniorforsker / Samfunnsøkonom Ph.d
Løkka, Nanna  Seniorforsker / Religionshistoriker Ph.d
Løyland, Knut  Seniorforsker / Samfunnsøkonom
Magnussen, Erik  Forsker / Statsviter
Mangset, Per  Forskningsprofessor / Sosiolog / Prof. emeritus
Miland, Kristine Persdatter  Forskningsassistent
Momrak, Anette Myhre  Forsker / Siviløkonom
Møller, Geir  Seniorforsker / Statsviter
Roncossek, Svenja Doreen  Forsker
Sanda, Karl Gunnar  Direktør
Storm, Hanna Nyborg  Forsker / Ressursøkonom
Svardal, Solveig  Seniorforsker og ass. dir. / dr.scient.
Thorstensen, Audun  Seniorforsker / Statsviter
Vareide, Knut  Seniorforsker / Sosialøkonom
Vatnar, Oddbjørn Wiik  Konsulent
Vike, Halvard  Forskningsprofessor / Sosialantropolog Ph.d
Aastvedt, Ailin  Seniorforsker / statsautorisert revisor