Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal- og velferdsforsking - Temaside:

Organisasjons- og driftsgjennomganger i kommunesektoren

Vi har vært engasjert av flere kommuner for å bistå dem med oganisasjons- og driftsgjennomganger, enten på enkeltsektorer eller for hele kommunen. Det er ulike årsaker til hvorfor en kommune ønsker en drifts- og organisasjonsgjennomgang. Noen ganger kan det være behov for omstillings- og effektiviseringstiltak. Andre ganger kan det være ønsker om kvalitetsforbedring og tilpasning av tjenesten eller behov for planlegging for framtiden.

Vi kan tilby følgende elementer inn i en organisasjons- og driftsgjennomgang:

  • Demografianalyser
  • KOSTRA-analyse med utgangspunkt utgiftsbehov i egen kommune
  • Analyser av enkeltsektorer/hele kommunen
  • Administrativ organisering
  • Politisk organisering
  • Vurdering av inntektspotensial
  • Utarbeidelse av tiltaksliste
  • Prosessbistand og veiledning

Vi kombinerer her vår kompetanse på KOSTRA og kommunal organisering med god praktisk innsikt i  kommuneregnskaper og budsjett.

Her er et utvalg av oppdrag vi har hatt innenfor temaet i 2013 og 2014:

Drifts- og ressurskartlegging for Jondal kommune i 2014

Drifts- og organisasjonsgjennomgang for Lund kommune i 2014

Organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO for Vega kommune i 2013

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene for Bjugn kommune i 2013

Drifts- og organisasjonsgjennnomgng av administrasjon, teknikk og kulturetaten for Flekkefjord kommune i 2013