Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Siste publiseringer

Flere publiseringer

Aktive prosjekter

Kommunal- og velferdsforsking

Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.

 Vi kan tilby solid og bred faglig kompetanse innen kommunal- og velferdsforsking. Typiske prosjektoppdrag er evaluering av velferdsordninger, utredning av kommunestruktur og interkommunalt samarbeid, statlige finansieringsmodeller overfor kommunesektoren og praktisk bistand og formidling av kommunaløkonomi. På velferdsområde arbeider vi blant annet med arbeidsmarkedspolitikk, integrering, barne- og ungdom og velferdsteknologi. 

Vi utfører flere større utredningsoppdrag på vegne av blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS.

Gjennom flere år har vi hatt rammeavtaler med mange kommuner (rundt 50) knyttet til kommuneøkonomi og statlige virkemidler.  Telemarksforsking er ett av de ledende nasjonale kompetansemiljøene på barnehageøkonomi og kommunestruktur. Vi har gjennomført en rekke drifts- og organisasjonsgjennomganger av spesifikke tjenesteområder for enkeltkommuner og for sammenslåingskommuner.

Forskerteamet består av samfunnsøkonomer, statsvitere, siviløkonomer, samfunnsgeografer og sosialantropologer.


Tema vi jobber med