Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturforsking

Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.

Kritisk og relevant kunnskap

Vi gjennomfører forskningprosjekter, evalueringer og utredninger på kunst- og kulturfeltet. Gjennom denne forskningen bidrar vi både til et kunnskapsgrunnlag for og kritiske perspektiver på kulturpolitikken. Vi formidler forskningen vår gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Hva gjør vi?

Vi arbeider tverrfaglig, med både kvalitatative og kvantitative metoder. Vi har spisskompetanse på kulturøkonomi, kunstneres arbeidsvilkår, musikk- og scenekunstpolitikk, kommunal kulturpolitikk, kulturpolitikk for barn og unge og kulturelt entreprenørskap.

Sentrale prosjekter:

 • Norsk kulturindeks
 • Kunstnerundersøkelser (2008 og 2014)
 • Kultur for å delta
 • Kunst og makt
 • The relational politics of aesthetics (SAMKUL)
 • Kirkemusikk på 2000-tallet

Hvem er vi?

Forskerne på fagområdet har bakgrunn fra kulturvitenskap, sosiologi, kulturhistorie og samfunnsøkonomi. I tillegg samarbeider vi også med andre fagområder og andre forsksningsinstitusjoner. Vi er en del av et internasjonalt nettverk for kulturforskning, og vi er aktivt involvert i arbeidet med vitenskapelige tidsskrift og fagkonferanser.

For tiden arbeider tre av våre kulturforskere med doktorgrader. Når disse er ferdig vil fem av forskerne på området ha doktorgrad.

25 års erfaring

Kultursosiologiske og kulturpolitiske analyser har stått sentralt helt siden instituttets oppstart. Instituttet har dessuten markert seg med samfunnsøkonomiske analyser av kultur og er i dag et av få miljøer i Norden med kompetanse innen kulturøkonomi ("cultural economics"). Instituttet har også gjennomført flere studier av idrettsfeltet, med særlig vekt på idrettspolitikk. Kulturforskningen ved Telemarksforsking er i dag et vitalt og anerkjent fagmiljø, som har vært med på å bygge opp sentrale fagnettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Miljøet har levert betydningsfulle bidrag til kunnskapsproduksjonen på feltet.

Samarbeid med Høgskolen i Telemark

Telemarksforsking har utviklet fagområdet kulturforskning i nær kontakt med kultur- og idrettsfagmiljøene ved Høgskolen i Telemark (HiT), og i 2004 etablerte Høgskolen og Telemarksforsking i fellesskap Senter for kultur- og idrettsstudiar.

Tema vi jobber med

 • Idrettspolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Kulturarbeidslivet
 • Kulturarbeidslivet - kulturelt entreprenørskap
 • Kulturpolitikk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Kunstneres levekår
 • Ledelse av kulturinstitusjoner
 • Norsk idrettsindeks
 • Norsk kulturindeks
 • Samfunnsøkonomiske analyser av kultursektoren