Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Økonomisk utgreiing - grensejustering Bjørke og Viddal
Kommunen si framtidige næringsutviklarrolle
Evaluering av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune
Regionale analyser 2019
Kompetansemekling i Buskerud 2019
Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter
Metodeutvalg for kunstnerundersøkelser
Fasilitering
Kompetansemekling i Telemark 2019
Møte/prosessledelse Visit Telemark
Søndre Land kommune i møte med framtida
De gode hjelperne
Urbant hagebruk på Klosterøya i Skien
Norsk kulturindeks 2018
Evaluering av museumsreformen i Buskerud
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
Høyanger kommune - barnehage- og skolebruksplan
Strategiprosess Visit Telemark
Utviklingsprosjekt for Vest-Telemark VGS, avdeling Seljord
REKO-RING: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk
Pilotprosjekt for verdensarv og forskning
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Effekter av teaterforestilling
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Planprogram Drangedal
Kulturrikets tilstand 2018
Organisasjonsevaluering Tingvoll kommune
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Museumsforskning Møre og Romsdal
H2020 - Sustainable development of creative labor
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Utredning om konsertarrangører
Norsk idrettsindeks
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Konseptutvikling kulturandelsgard
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform
Individuell boligplan - forprosjekt
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
FORREGION Telemark (pilar 1)
Tjenesteshop i Larvik
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Mentoring, nettverk og samlokalisering
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Tillit som drivkraft i regional utvikling
Kultur for å delta
Tilskudd private barnehager
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager