Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fasilitering

Fasilitering

Solveig Svardal


Vi gjennomfører og legg til rette for gode kunnskapsbaserte prosessar og læringsarenaer i små og store organisasjonar, både offentleg og private.

 

Døme på slike er:

  • Framtidsverkstader for Nye Stavanger
  • Partnarskapskonferanse for Telemark
  • Forankring av nytt regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark
  • Utvikling av mat- og reiselivssatsing for Fjellnettverket
  • Framtidsverkstad om økologisk entreprenørskap