Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Partnarskapskonferanse Telemark

Partnarskapskonferanse Telemark

 

Bidra med fagleg innhald og prosessfasilitering for partnarskapkonferansen i Telemark 2018.