Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal

 

Telemarksforsking skal bistå Drangedal kommune i prosessen med å lage ny samfunnsplan for Drangedal, gjennom tre aktiviteter:

1. Det skal utarbeides en analyse av utviklingen i Drangedal med hensyn til arbeids- nærings- og befolkningsutvikling og attraktivitet i Drangedal. Analysen skal også inneholde scenarier for framtidig utvikling i Drangedal.

2. Telemarksforsking skal presentere rapporten på et oppstartsmøte/workshop med politiske og administrativ ledelse i Drangedal. På dette møtet skal analysene og scenariene danne utgangspunkt for en diskusjon av overordnede målsettinger og strategier i den nye samfunnsplanen, og hvilke samfunnsmessige utfordringer som politikerne ønsker å prioritere i den nye samfunnsplanen.

3. På møtet skal en også avklare framdrift og hovedprinsipper for utarbeidelse av planprogram for ny samfunnsplan. Det vil også være hensiktsmessig at en ender opp i en skisse til hvordan planprogrammet skal se ut. Telemarksforsking vil gi innspill til dette på møtet, på bakgrunn av de analysene som er gjort og erfaringer fra arbeid i andre kommuner.

Publiseringer i prosjektet    
Regional analyse Drangedal 2018 2018
Regional analyse for Drammen 2017 2018