Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tillit som drivkraft i regional utvikling

Tillit som drivkraft i regional utvikling

 

Et prosjekt hvor vi sammen med samarbeidspartnere i Danmark og Sverige vil forberede et større forskningsprosjekt om steders utviklingskultur og dens betydning for attraktivitet/vekst.