Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tilskudd private barnehager

 

Bistand ved beregning/utmåling av kommunalt tilskudd til private barnehager