Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Urbant hagebruk på Klosterøya i Skien

 

Steinar Moe eiendom A/S skal utvikle Klosterøya til bolig- og rekreasjonsområde, deriblant skal det legges til rette for urbant hagebruk. De ønsker å bruke og formidle klosterhistorien i utviklinga av den nye bydelen.